Hoppa till sidans innehåll

Ekonomi


Meddelande från kassören

För att få ersättning för egna kostnader och/eller resekostnader du haft för att genomföra föreningens aktiviteter måste dessa tydligt specificeras. Till hjälp för detta (och för att underlätta bokföringen) finns två olika Excel-mallar att fylla i beroende på typ av kostnad som du begär ersättning för. Om du inte har Excel eller inte får upp mallen finns även motsvarande blankett som pdf-fil.

Mallarna öppnas direkt från länkarna ovan. Du hittar dem under rubriken Klubben där du söker upp Ekonomi.

Innehållet i dessa mallar är låsta för att behålla en tydlig struktur på specifikationen. Endast grå fält går att fylla i. Summering av kostnader görs automatiskt. 

OBS! Undvik att spara ner mallen på din dator då mallarna kan behöva förbättras varvid reviderade mallar läggs ut på hemsidan så att du alltid har aktuella mallar till förfogande.

För att kunna begära ersättning v.v.

  • Fyll i mallen med aktuella uppgifter avseende din person samt ditt bankkonto dit du önskar få ersättningen utbetald.
  • Specificera dina utgifter enligt mallen.
  • Verifiera dina utgifter genom att Originalfakturor bifogas och/eller att Originalkvitton fästs på ett separat A4 papper och bifogas. Ersättning utan kvitton kommer inte att lämnas.
  • Var tydlig med att ange vilken aktivitet som dina kostnader är relaterade till.
  • Skriv ut Reseräkningen/Begäran om kostnadsersättning. Datera och signera.
  • Skicka Reseräkningen/Begäran om kostnadsersättning inklusive kvitton/faktura för attestering till ordföranden för den sektion som aktiviteten avser (Friluft/ungdom, Orientering, Stug).
  • Sektioners ordförande, övriga styrelseledamöter och funktionärer skickar egna Reseräkningar/Begäran om kostnadsersättning till kassören som inhämtar godkännande från Ordförande/Vice ordförande som har befogenhet att godkänna utgifter för föreningen.
  • Utgifter för nationella OL-tävlingar som faktureras via Eventor attesteras av person utsedd av Orienteringssektionen (f.n. Ulf Back)
  • Attesterad Reseräkning/Begäran om kostnadsersättning överlämnas till kassören som effektuerar utbetalningen.

Fakturamall

Vid fakturering av t.ex. andra klubbar i samband med träningstävlingar eller liknande bör följande fakturamall användas för att få enhetligt utseende på VR:s utgående fakturor. För nationella tävlingar skapas fakturor i Eventor vilka dock inte har samma mall som grund. Grå fält bör fyllas i.

Mall för VR:s utgående fakturor (Word).

Fakturanummer sätts av den som utfärdar fakturan i föreningens namn. Ange med initialer eller förkortning och ett löpnr. som t.ex. UBe-001 eller CT-001 (för Cykeltrim) för att kassören skall kunna identifiera betalningen.

Betalningsuppdrag för VR kassör

Internt behöver emellanåt uppdrag lämnas till VR:s kassör för att betala ut avtalat belopp till en extern part enligt en definierad specifikation. Vid sådana uppdrag bör följande mall användas för att få med rätt information. Dessutom skall uppdraget attesteras av sektionsordförande eller ordförande/vice ordförande före utbetalning kan ske.

Mall för Betalningsuppdrag till VR:s kassör (Word).

Kvitto för utlämning av nyckel till Flisenberg

Medlemsansvarig lämnar ut nyckel till Flisenbergsanläggningen mot att betalning har erlagts. Kvittering görs då av medlemsansvarig och mottagande medlem på ett kvitto enligt följande mall. Efter återlämning kvitterar medlemsansvarig på samma blankett att nyckel har mottagits. Enbart inramade rutor kan fyllas i när mallen är öppnad i Word. Filen sparas som Word-dokument varvid ett dokumentnamn måste anges.

Mall för Kvitto Nyckelutlämning (Word)

Kassören

Uppdaterad: 16 SEP 2018 20:10 Skribent: Lars Mosslind
Epost: This is a mailto link
Aktuellt!
*
Nyårsvandring 1 januari
*
Boka kalendern för Friluftsdygn och isvaksövning den 6-7 februari
 

 Registrera aktivitet

Boka klubbstugan

Boka vedbastun

Boka Rosenlund

Bli medlem


 Börja orientera

Börja orientera


Cykel-TRIM

Länk till Cykel-TRIM


Oringen logo  


VR-bladet


Sisus hemsida 

Postadress:
Vandrarringen
Thomas Holmkvist, Kronhjortsgatan 18
72242 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info