Hoppa till sidans innehåll

Träffen


TRÄFF-resumé 1940 – 2010

Framfört vid Jubileumsträffen/Lindbackenträffen 2010-05-30

 

Hur det började

Vandrarringen bildades i Västerås 1922 av ett gäng unga grabbar, som inte tyckte att de blev sedda tillräckligt i IOGT.  Medlem nr 21, John E Ohlsson flyttade 1932 till Uppsala där han fått arbete. Han saknade sin gamla förening så mycket att han beslöt att bilda en liknande förening i Uppsala. Våren 1935 bildades Uppsala Vandrarring .  Bland de sex unga män som startade föreningen är väl Folke Waxell den för oss mest kände.  Så småningom växte behovet fram att de båda föreningarna - med pojkar av den rätta ullen - skulle träffas i gemensam kamp. I februari 1938 träffades man därför i Västeråsarnas stuga för en bandymatch och den 4 september samma år bjöd Uppsala tillbaka till sin nybyggda sportstuga, där man tävlade i orientering. I maj 1939 träffades man på nytt i Västerås för Hålsboträffen, som blivit modell för efterföljande arrangemang . Träffarna var nu ett begrepp inom båda Vandrarringarna och skulle i fortsättningen utvecklas ytterligare.

 

Filkehornet

”Vid en orienteringstävling under hösten 1939 hittade medlemmen Torsten Eklund i Uppsala Vandrarring ett älghorn i trakten av torpet Filke i Hagby socken av Uppsala län. Älghornet, som efter fyndplatsen benämnes Filkehornet, överlämnades till Vandrarringen i Västerås för montering och skall utgöra ett ständigt vandrande lagpris i orienteringstävlingen under de årligen återkommande träffarna mellan Vandrarringen i Västerås och Uppsala Vandrarring. ” Detta är den text som återfinns på titelsidan i Filkeboken.  I denna bok finns fr o m 1940 noggranna referat, både på vers och prosa, över varje års orienteringstävling om Filkehornet.  Filkeboken utgör säkerligen ett dokument som saknar motstycke i den orienteringsidkande föreningsvärlden. År 1940 börjar alltså striden om Filkehornet. Det är för att fira 70-årsjubiléet av denna händelse som vi samlats här idag.

 

Träffen då och nu

Utformning

Träffens utformning har varierat genom åren och har samtidigt varit mycket traditionsbunden. Beståndsdelarna har alltid varit tävling, måltid, Ting och prisutdelning. Under 40- och 50-talen tog man sig till tävlingsplatsen med tåg eller buss, ibland även förenat med långa vandringar. Under 60-talet blev bilen mer allmän och är idag det normala transportmedlet till träffarna. Från början var det mycket viktigt att Träffplatsen var en noga utvald och naturskön plats. Under åren som gått har detta inte alltid varit huvudsaken. Tillång till karta och banläggare har fått lov att styra många gånger. Storängsträffen vid Österfärnebo skyttepaviljong minns jag som en särskilt oskön plats och Bälgvikenträffen som en bland de skönaste. Vandrarringen var från början en klubb enbart för herrar. I Träffen deltog alltså bara herrar och man tävlade i en klass och en bana. Under 60-talet fick träffen mer formen av en familjesammankomst. Så småningom infördes även dam-, ungdoms- och motionsklasser. Lagtävlingen har alltid varit viktig. De första åren vann Västerås de flesta tävlingarna men sedermera blev Uppsala nästan oslagbara oavsett hur stor eller liten trupp man kom med. Därför var 2009 års Västeråsseger mycket efterlängtad och viktig.

Tittar man på statistiken så ser man att UVR vunnit 39 gånger och VVR 29 gånger. Då blir överlägsenheten inte längre så stor. Två gånger har lagtävlingen tyvärr fått strykas.

 

Lagtävlingen

Reglerna för lagtävlingen har ändrats ett flertal gånger. Hur detta skett framgår av följande redogörelse:

 

1940. I laget ingick 3 deltagare. Man tävlade på en bana.

1951 Laget utökades till 5 deltagare. En bana.

1962 Två banor infördes, lång och kort bana. I laget ingick 4 från långa och 1 från korta.

1977 Laget utökades till 6 deltagare med 4 från långa och 2 från korta banan.

1980. Lagsammansättningen ändrades till 3 från långa och 3 från korta.

1986. En tredje bana tillkom. I laget ingick 2 från långa, 2 från mellan och 2 från korta banan.

2003. Handikappsystem infördes med en dam och en herrklass. 5 banor används. 6 bästa tiderna från varje förening deltar i laget.

 

Tinget

Tinget efter genomförd tävling har utvecklats till en fin tradition. Här får segraren på kartan redogöra för sin väg mellan kontrollerna. Den gästande föreningen utser ur de egna leden en referent, som svarar för att Träffens förlopp blir förevigat i Filkeboken. Alla frågor gällande tävlingen diskuteras. Man är därför alltid överens om tagen inför nästa gång. Protokoll från Tinget skrivs av en sekreterare, som utses bland deltagarna från värdföreningen. Att tingsplatsen var vackert belägen var också viktigt tidigare. Man gick runt i området för träffen och valde ut det bästa stället. Det är en tradition som jag tror att vi glömt.

 

Träffmåltiden

Den gemensamma träffmåltiden består traditionsenligt av stekt falukorv och kokt potatis. Under krigsåren med rådande ransonering var denna måltid en stor upplevelse – vem hade skaffat fram detta var frågan. Vid Skräddartorpsträffen i Virsbo 1991 uteblev måltiden helt. Anledning till detta var att UVR lämnat walkover då man inte kunde få ihop ett fullt lag. VVR beslöt då att göra tävlingen till en klubbträff under mycket enkla former. Deltagarna fick själva rita in banan på kartan och måltiden ströks. Dagarna innan tävlingen meddelade UVR att man skrapat och skrapat och fått ihop sju deltagare. Detta räckte precis till ett lag och tror ni inte att Uppsalaborna vann över Västeråsarna med hela 27 minuter. Att de då blev utan Falukorven var väl ett bra straff kan man tycka. Det fina var i alla fall att traditionen med årliga Träffar ej behövde brytas den gången.

 

Ålandsresor

Vid sex tillfällen har Träffen förlagts till Åland, Jomala- 1978, Viken- 1981, Lemland- 1992, Lumpo- 1995, Marby- 1999 och Käringsundsträffen 2007. Det har varit trevliga 2-dagarsträffar där man förutom orientering hunnit med museibesök, lekar o tävlingar, gemensamma middagar och ibland även dans. Det finns många minnen från Ålandsträffarna men det är framför allt tre händelser jag minns litet extra. En av Uppsalas legendarer dök plötsligt upp i dambastun. Han hade nog glömt sina glasögon. Mannen försvann lika plötsligt som han kom. Förmodligen blev han nog mera rädd än vad damerna blev. En annan gång fick vi höra tidernas längsta och mest detaljrika redogörelse för segrarens väg mellan skärmarna. Det var en dåvarande medlem i Västeråsföreningen som med stor inlevelse beskrev hur det såg ut på långa banan. Jag tror att det var fler än jag som drog en suck av lättnad när han var klar. Det jag minns som allra roligast var när vår kära väninna från Västerås med andan i halsen kom och berättade att hon sett björnspår. Inte ens banläggarens bedyranden att det inte finns björn på Åland kunde få henne att ändra sin uppfattning.

 

Andra händelser att minnas

I den jubileumsskrift som tagits fram till VVRs 50-årsjubileum 1972 finns mycket intressant att läsa om träffarna. En händelse som jag tycker är roligt att berätta om är Högforsträffen 1949. Några Uppsalagrabbar hade ordnat toto på löparna. Ernfrid (Bertil Ernfridsson VVR) och Fredrik (Nisse Fredriksson UVR) var mest spelade. Ernfrid vann och gav fyra gånger insatsen. VVR tog också lagsegern.

Vid Västervåla-träffen 1997 kunde inte lagtävlingen genomföras, eftersom UVR inte kunde ställa upp med ett helt lag. Det finns dock ingen notering om att det inte skulle serverats någon korv denna gång.

Vid Malmby-träffen i Strängnäs 1989-06-04 kunde inte tävlingen godkännas då en kontroll på långa- och på mellanbanan låg fel samt att banorna var felinritade på kartorna. Besvikna träffdeltagare beslutade på efterföljande ting att tävlingen skulle göras om söndagen den 8 oktober, men då utan tingsförhandlingar och falukorvsmåltid. Efter många turer med markägare kunde Malmby erbjuda banor vid Vilsta friluftscenter i Eskilstuna. Uppsala tog åter hem en storseger med 27 minuters marginal.

Vid Finninge-träffen 1987 firade man den 50e Träffen räknat från den första bandymatchen 1938. FolkeWaxell, Uppsala, som varit med vid alla 50 träffarna uppmärksammades särskilt.  Hur många fler Träffar han deltog i kan jag tyvärr inte svara på.  Idag torde Bertil Ernfridsson, VVR vara den som deltagit i flest Träffar.  Han säger själv att han nog inte missat fler än fyra träffar sedan 1947. Applåder till Bertil för detta.

Min egen debut i Träffsammanhang skedde på UVRs tävling i Rimbotrakten. Jag visste inte så mycket om orientering – då heller. När jag var på väg mot första kontrollen förstod jag att något var fel. Vad var det jag skulle leta efter? Jag hade inte fått någon definition, varför jag sprang tillbaka till starten och påpekade detta. UVR-senioren som skötte starten sade jag inte fått någon definition eftersom de tagit slut. Det hade kanske funkat för en van orienterare men inte för en nybörjare. Då var det nära att min orienterarkarriär tog slut innan den ens börjat. Jag hyste länge ett visst agg mot den mannen.

Det har inte gått så bra för mig på senare års Träffar heller, men det har nog bara berott på mig själv. Därför har jag många gånger sagt att nästa år skall jag inte vara med. Likväl har jag stått på startlinjen när det åter var tävlingsdags. Det måste nog vara något visst med Träffen. Grattis till de 70 åren.  Må Du leva länge än.

 

Sammanställt av Britt Back Vandrarringen Västerås inför Jubileumsträffen 2010-05-30

 

ARBETSFÖRDELNING STUGSEKTIONEN

Nya stugsektionen består av Barbro Niska, Carina Lund, Jan Lund, Jan-Olov Bergman, Bo Hedman, Bo Ortman, Odd Werner-Erichsen och Lars Ramqvist samt undertecknad som sammanhållande tills vidare. Vi har haft två sammankomster och fördelat ansvaret för de olika arbetsuppgifterna enligt nedan:

 

1.               Skötsel inomhus

                 Barbro (Carina)

Klubbstuga, övernattningsrum. Se till att det finns t ex kaffe, te, dricka,

hushålls- toapapper, diskmedel. Tvätt av handdukar, anskaffning av ljus m m

 

2.               Utomhus – anläggningen 

                 Bo Hedman (Jan, Jan-Olov, Bo Ortman)

Underhåll och arbete utomhus, även bodarna, gamla bastun och övriga delar av annexet. Göra upp åtgärdslistor för arbetskvällarna, se till att det finns ex. vis målarfärg, handskar, sopborstar. Fiskekort. Anskaffning av ved m. m.

 

3.               Väghållning, stigar 

                 Odd

Sladdning, snöröjning, stigar (från parkeringen, runt sjön och runt Öfallsmossen, spänger samt kontakt med markägare och vägröjare etc.

 

4.               Nycklar

                 Jan/Carina

Försäljning av nycklar till nya medlemmar, inhämtning från ”slutade”

medlemmar. Hjälpa nya medlemmar tillrätta. Utlämning/inhämtning av nycklar till hyresgäster (ev. visning av anläggningen för nya gäster)

 

5.               Uthyrning – bokning

                 Jan/Carina

Sköta bokning och skriva faktureringsunderlag som ska till kassören (ta betalt när städning behövs efteråt) Not: Jan/Carina är borta över sommaren, måste planera ersättare

 

6.               Information

                 Lennart tf

Skriva i VR-bladet, skriva årsberättelse. Underlag skickas till ansvarig för hemsidan. Delta i VR styrelsemöten.

 

Sökes: Sammanhållande för vårstädningen, dvs. planera jobbet, fördela arbetsuppgifter och se till att ”material” finns. Ordna fika. Brukar vara lördagen för Valborgsmässoafton.

 

Till slut vill vi tacka Leif för att han ställer upp på alla sätt och vis för att underlätta för oss som nu avser förvalta vår anläggning på samma fina sätt som tidigare stugsektioner gjort

 

Lennart Sundin för Stugsektionen

Uppdaterad: 06 MAR 2017 09:41 Skribent: Lars Mosslind

Aktuellt!

Onsdagsträning varje vecka vid Rosenlund. Omklädningsrum öppnas 18.00

 

 

 

 

 


Börja orientera 


Aktivitetsregistrering  

Boka klubbstugan Flisenberg 

Boka Rosenlund 

Bli medlem 

Oringen logo 

Gå till Eventor

VR-bladet

Sisus hemsida


Kontakta oss:

Vandrarringen - Orientering
c/o Karin Swärd 
Solrosgatan 17
722 45 Västerås
Telefon: 0705-328546
This is a mailto link

 

 

 

 

Postadress:
Vandrarringen
Thomas Holmkvist, Kronhjortsgatan 18
72242 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info