Hoppa till sidans innehåll

VRs 98:e årsmöte (uppdaterad rapport)

15 NOV 2020 21:50
Traditionen att hålla årsmötet i vår fina klubbstuga bröts efter 42 år i rad. Med Thomas Holmkvist som ny ordförande tar Vandrarringen nu steget in i det moderna föreningslivet.
  • Uppdaterad: 17 NOV 2020 18:36

Mötet som hölls 2020-11-15 var VRs 98:e årsmöte och samtidigt klubbmöte nr 1060.

Det första årsmötet hölls i klubbstugan vid invigningen 1977 men pga corona pandemin var det inte möjligt att vara där i år. Omfattande planering gjordes för att ha mötet i Rocklunda konferenslokal med möjlighet att delta antingen fysiskt eller digitalt via Skype. Med nya restriktioner utfärdade dagarna ändrades mötet till ett helt digitalt möte via Skype. Några anmälda till det fysiska mötet drogs sig ur när det blev digitalt, några kunde inte koppla upp sig och nya tillkom. Totalt blev det 29 deltagare. Den planerade årsmötespromenaden med kaffe/glögg stopp vid Rosenlund inställd.
Mötes arrangörerna hade gjorde sitt bästa för att vara väl förberedda för det digitala mötet och det genomfördes enligt plan med start kl 11 och med avslut ca 13.00. Ordförande var Patrick Ingdahl och Britt Back var sekreterare.

Sammandrag av årsmötet.
-Alla dokument som användes vid årsmötet finns tillgängliga på hemsidan under Klubben/Årsmöte 2020.
-Verksamhetsberättelsen och ekonomirapporten för 2020 godkändes. Justeringar av felaktigheter som togs upp på mötet har åtgärdats i den pdf version som finns utlagd på hemsidan. Tryckta ex av verksamhetsberättelsen justeras med en inläggs-sida.
-Projektet Modernt föreningsliv som genomförts inom styrelsen under året låg bakom motionen om stadgeändringar. Den var väckt pga nödvändig anpassning till införande av ny organisation och arbetssätt. Motionen blev godkänd av mötet med tillägget att den var omedelbart justerad. Efterföljande redovisning av verksamhetsplan, budget och val av funktionärer var anpassade till de nya stadgarna. VRs stadgar 2020 finns att läsa på hemsidan under Klubben/Stadgar.
-Verksamhetsplan och budget för 2021 godkändes.
-Medlemsavgifterna 2021 fastställdes till/ Hel avgift 350 kr, Senioravgift (66 år -) 300 kr och Ungdom (7 – 25 år) 100 kr. Avgifterna är samma som 2020.
-VRs styrelsen 2021 består av ordförande/ Thomas Holmkvist (nyval), kassör/Ulf Betshammar (omval), ledamot 1/ Ulf Back (nyval), ledamot 2/ Pär Johnsson (nyval) ledamot 3/ Patrick Ingdahl (omval), ledamot 4/ Mats Julle (nyval) samt ordförande för Orienterings- och Skidsektionen/ Karin Swärd (omval) och ordföranden för Stugsektionen/ Odd Weerner-Erichsen (nyval). Ordförande för Frilufssektion är vakant.
- Patrik Brännström är ny revisor tillsammans med Tomas Jonson (omval) med Gun Millinger (omval) som suppleant.
- För komplett information om VRs styrelse, valberedning och sektioner/kommittéer hänvisas till ”VR-foldern ”Styrelse och Funktionärer” som skickas ut till alla medlemmar tillsammans med medlemsavgift fakturorna v.50. Den kommer också att finnas på hemsidan omkring 49.

-Stiftarnas pris utdelades till Ulf Betshammar. Motiveringen i Stiftarnas bok lyder: Med stort engagemang har han bantat och ordnat VRs arkivhyllor hos Arkiv Västmanland. Han har infört digital molnlagring och strukturer för VRs dokument. Han deltar kraftfullt i VRs möten med att förbereda, leda och dokumentera beslut.

-Årets Orienterare utdelades till Peter Nordströ. Peter är en stöttepelare i VRs arrangemang av orienteringstävlingar. Peter tar ansvaret för att arenan byggs upp och att materialtransporter från och till Containern genomförs. Efter arenabygget övergår Peter till att vara startchef för tävlingen.

-Veterandiplom för 40 årigt medlemskap i VR tilldelades Gunilla Wruck, Hans Wruck, Birgit Larsson, Ritva Isaksson, Yvonne Hellström, Eva Vallin

 Rapport Ulf  Back 

Skribent: Ulf Back
Epost: This is a mailto link

Kontakta oss!

Verksamhetsberättelse 2020 finns att hämta i klubbstugan
*
Restriktioner för uthyrning av klubbstugan gäller f.o.m. 10 januari
*
Vedens Dag 13 mars

Logga in som medlem

 

Registrera aktivitet

Boka klubbstugan

Boka vedbastun

Boka Rosenlund

Bli medlem


 Börja orientera

Börja orientera


Cykel-TRIM

Länk till Cykel-TRIM


Oringen logo  


VR-bladet


Sisus hemsida Bokningstest

Postadress:
Vandrarringen
Thomas Holmkvist, Kronhjortsgatan 18
72242 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info