Hoppa till sidans innehåll

Ekonomi


Meddelande från kassören
För att få ersättning för egna kostnader och/eller resekostnader du haft för att genomföra föreningens aktiviteter måste dessa tydligt specificeras. Till hjälp för detta (och för att underlätta bokföringen) finns två olika mallar att fylla i beroende på typ av kostnad som du begär ersättning för. Om du inte har Excel eller inte får upp mallen finns även motsvarande blankett som pdf-fil.

Innehållet i dessa mallar är låsta för att behålla en tydlig struktur på specifikationen.
Endast grå fält i Excel/xls-filerna går att fylla i. Summering av kostnader görs automatiskt.

Pdf-filerna är för utskrift och ifyllnad med penna utan möjlighet att fylla i med Acrobat Reader.

OBS! Undvik att spara ner mallen på din dator då mallarna kan behöva förbättras varvid reviderade mallar läggs ut på hemsidan så att du alltid har aktuella mallar till förfogande.

För att kunna begära ersättning v.v.

 • Fyll i mallen med aktuella uppgifter avseende din person samt ditt bankkonto dit du önskar få ersättningen utbetald.
 • Specificera dina utgifter enligt mallen.
 • Verifiera dina utgifter genom att Originalfakturor bifogas och/eller att Originalkvitton fästs på ett separat A4 papper och bifogas. Ersättning utan kvitton kommer inte att lämnas.
 • Var tydlig med att ange vilken aktivitet som dina kostnader är relaterade till.
 • Skriv ut Reseräkningen/Begäran om kostnadsersättning. Datera och signera.
 • Skicka Reseräkningen/Begäran om kostnadsersättning inklusive kvitton/faktura för attestering till ordföranden för den sektion som aktiviteten avser (Friluft/ungdom, Orientering, Stug).
 • Sektioners ordförande, övriga styrelseledamöter och funktionärer skickar egna Reseräkningar/Begäran om kostnadsersättning till kassören som inhämtar godkännande från Ordförande/Vice ordförande som har befogenhet att godkänna utgifter för föreningen.
 • Utgifter för nationella OL-tävlingar som faktureras via Eventor attesteras av person utsedd av Orienteringssektionen (f.n. Ulf Back)
 • Attesterad Reseräkning/Begäran om kostnadsersättning överlämnas till kassören som effektuerar utbetalningen.

  För kompletta regler gällande utbetalningar se PM gällande utbetalningar

Fakturamall

Vid fakturering av t.ex. andra klubbar i samband med träningstävlingar eller liknande bör följande fakturamall användas för att få enhetligt utseende på VR:s utgående fakturor. För nationella tävlingar skapas fakturor i Eventor vilka dock inte har samma mall som grund. Grå fält bör fyllas i.

Fakturanummer sätts av den som utfärdar fakturan i föreningens namn. Ange med initialer eller förkortning och ett löpnr. som t.ex. UBe-001 (för Ulf Betshammar) eller CT-001 (för Cykeltrim) för att kassören skall kunna identifiera betalningen.

Mall för VR:s utgående fakturor

Betalningsuppdrag för VR kassör

Internt behöver emellanåt uppdrag lämnas till VR:s kassör för att betala ut avtalat belopp till en extern part enligt en definierad specifikation.
OBS! för denna typ av utbetalningsuppdrag måste underlag lämnas i form av originalkvitton, faktura, signerat avtal eller verifierat underlag påvisande utfall av avtal.
Vid sådana uppdrag bör följande mall användas för att få med rätt information. Dessutom skall uppdraget attesteras av sektionsledare eller ordförande innan utbetalning kan ske.

Mall för Betalningsuppdrag till VR:s kassör

Kvitto för utlämning av nyckel till Flisenberg

Medlemsansvarig lämnar ut nyckel till Flisenbergsanläggningen mot att betalning har erlagts. Kvittering görs då av medlemsansvarig och mottagande medlem på ett kvitto enligt följande mall. Efter återlämning kvitterar medlemsansvarig på samma blankett att nyckel har mottagits. Enbart inramade rutor kan fyllas i när mallen är öppnad i Word. Filen sparas som Word-dokument varvid ett dokumentnamn måste anges.

Mall för Kvitto Nyckelutlämning

Uppdaterad: 26 JAN 2021 12:14 Skribent: Vandrarringen

Postadress:
Vandrarringen
Thomas Holmkvist, Kronhjortsgatan 18
72242 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen@vandrarrin...