Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Integritetspolicy för Vandrarringen, Västerås
Denna policy är antagen av Vandrarringens styrelse vid styrelsemöte 2020-04-01.

Bakgrund

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur personuppgifter ska behandlas. Syftet med förordningen är att ge privatpersoner en starkare rätt att förfoga över sina personuppgifter. GDPR gäller både företag, myndigheter, ideella organisationer och föreningar. Vandrarringen berörs således av nämnda förordning. Därför är det viktigt att vi klargör vilka uppgifter som samlas in och hur de används. För en ideell förening finns krav på samtycke för att samla in personuppgifter och skyldighet att ange vad uppgifterna ska användas till.

Medlems samtycke

Vandrarringen möter detta krav med följande text som ska framgå i formuläret Ansökan om medlemskap i Vandrarringen, Västerås.
”Jag/vi samtycker med följande underskrift att Vandrarringen och de förbund föreningen tillhör att mina/våra personuppgifter sparas i föreningens medlemsregister och behandlas enligt vad som föreningen beslutat om i sin verksamhet samt får publicera medlemmens namn och bilder på medlemmen i de fysiska och digitala medier VR använder sig av. Medlemsregistret hanteras av medlemsansvarig inom föreningen. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick.

Integritetspolicy för Vandrarringen, Västerås

Redan invalda medlemmar i Vandrarringen vid tidpunkten för publiceringen av denna Integritetspolicy informeras om denna och ovanstående klausul med e-post eller brev. Den medlem som därvid inte samtycker enligt klausulen ovan äger rätt att begära radering av uppgifter enligt denna policy eller att avsluta sitt medlemskap. Beträffande vid tidpunkten för denna policys publicering redan tryckt material i fysisk form innehållande personuppgifter är dessa inte möjliga att radera. Gällande material redan publicerat på internet och sociala medier kan inte radering garanteras.

Vandrarringens hantering av dina personuppgifter

Följande uppgifter sparar Vandrarringen i föreningens register:

 • Namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefon-nummer
 • E-post-adress
 • Personnummer
 • Bankkonto för utbetalning av begärd ersättning

Den registrerade medlemmen har alltid rätt att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om individen själv.

Vandrarringen har beslutat att

 • inte publicera några personuppgifter på internet eller sociala medier utan särskilt medgivande.
 • inte använda personuppgifterna i kommersiellt syfte
 • inte sprida personuppgifter till andra medlemmar utan särskilt medgivande
 • inte visa e-postadresser i våra utskick till alla medlemmar

När ett medlemskap avslutas raderas alla personuppgifter om medlem så begär.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Vandrarringen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service som föreningen tillhandahåller.

Vandrarringen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Administrering av tävlingslicenser
 • Föreningens arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med andra föreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Integritetspolicy för Vandrarringen, Västerås
Sammanfattning av Integritetspolicyn för Vandrarringen, Västerås

Uppdaterad: 05 APR 2020 22:11 Skribent: Lars Mosslind
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Vandrarringen
Thomas Holmkvist, Kronhjortsgatan 18
72242 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen@vandrarrin...